------------------------------------------------------------

Resurse turistice antropice

Mânăstirea Sfântului Andrei – este formată din trei biserici, dintre care cea mai veche a fost construită în jurul anului 1920, fiind şi cea mai valoroasă, pentru că adăposteşte moaştele Sfântului Apostol Andrei. Există acolo o cruce foarte veche, în formă de X, amplasată în faţa altarului, dar ţi un deget care se crede că este al Sf. Andrei, şi care a fost adus relativ recent din Grecia.

Peştera Sântului Apostol Andrei – este primul loc pe care îl vizitează pelerinii ajunşi în preajma Mânăstirii Sf. Andrei. Este, de fapt, o biserică săpată efectiv în stâncă, amplasată la baza unui mic munte împădurit. Pe pereţii bisericii din peşteră sunt icoane care pot di admirate la lumina candelelor şi a lumânărilor. În locul altarului se află acum o icoană mare a Sfântului Apostol Andrei, la care se închină toţi credincioşii care vin la peşteră. Peştera are arhitectura aproximativă a unei biserici cu naos, pronaos şi altar. În partea stângă se poate vedea patul cioplit în piatră, pe care s-a odihnit Sf. Andrei în perioada în care a propovăduit cuvântul Evangheliei Mântuitorului în Dobrogea.

Izvorul Sfântului Apostol Andrei – se află în apropierea mânăstirii şi peşterii cu acelaşi nume. Tradiţia spune că, atunci când Sfântul Andrei a ajuns aici, în această zonă nu exista apă. Atunci, a lovit cu toiagul în stâncă şi a izvorât apa care se păstrează până în zilele noastre, nesecând niciodată, de atunci.

Mânăstirea Sfântul Filip din Adamclisi a fost înfiinţată în anul 2005, fiind situată la circa 1 kilometru de cetatea Tropaeum Traiani, loc în care au fost descoperite moaştele a cinci sfinţi, trăitori în secolul al IV-lea. Martirii de la Adamclisi fac dovada unei intense vieţuiri creştine în vechea provincie Scythia Minor.

Mânăstirea Dervent – a fost ridicată la începutul secolului al XX-lea, temelia actualei biserici fiind pusă la 5 iulie 1936. Începuturile schitului Dervent se pierd în negura vremii. Localizarea mânăstirii corespunde cu cea mai veche vatră monahală de pe teritoriul României, între Tomis şi Durostorum. Primele informaţii istorice sigure despre înfiinţarea unei sihăstrii în apropierea acestei vechi cetăţi datează abia din secolul al IX-lea. Puternica sihăstrie, întemeiată aici de călugări autohtoni, sub influenţa vechilor aşezări monahale din partea locului, era dependentă de eparhia Tomisului şi Durostorumului şi avea legături duhovniceşti atât cu sihăstria rupestră de la Basarabi şi mănăstirea de la gurile Dunării, cât şi cu Mănăstirea Studion din Constantinopol şi cu alte aşezări monahale din Athos şi Balcani. Aici se găseşte şi Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu pruncul de la Dervent, care a fost donată mănăstirii Dervent în anul 1940, de moştenitorii defunctului I. Chipară. Crucile de leac, izvorul tămăduitor şi Icoana făcătoare de Minuni a Maicii Domnului sunt tot atâtea motive pentru care mii de pelerini trec pragul acestui locaş de cult.
Pe locul unde au fost martirizaţi acum aproape 2000 de ani patru dintre ucenicii Sfântului Apostol Andrei se ridică astăzi patru cruci de piatră, care s-au dovedit, de-a lungul veacurilor, tămăduitoare pentru diferite neputinţe trupeşti şi sufleteşti.

Casa din Bugeac – este plasată într-un cadru mirific, între Dunăre şi Lacul Bugeacului, fiind înconjurată de peisaje deosebite şi de atractive obiective turistice: Mânăstirea Dervent, Mânăstirea şi Peştera Sfântului Andrei, Cetatea bizantină de la Păcuiul lui Soare, Monumentul Tropaeum Traiani – Adamclisi.

Monumentul de la Adamclisi: La nord de comuna Adamclisi se află „Monumentul triumfal, adică resturile aflate încă în picioare din vestitul Tropaeum Traiani. Tot aici se află şi resturi din mausoleul roman şi altarul antic care sunt amenajate muzeistic. Construit în cinstea împăratului Traian, în anii 106-109, ca omagiu pentru înfrângerea coaliţiei formată din geto-daci, buri şi sarmaţi, în urma luptelor purtate de romani cu aceştia, în anul 102, monumental comemorativ Tropaeum Traiani este un autentic izvor de informaţii despre evenimentele din istoria veche a poporului roman.