Cum ajung?

pozitionare-europa

Oraşul Băneasa este amplasat in S-V–ul judetului Constanta, avand urmatoarele delimitari teritoriale: la EST – Comuna Ion Corvin, la VEST – Comuna Lipnita si Republica Bulgaria, la NORD – Comuna Oltina si Ion Corvin, iar la SUD – comuna Dobromir si Republica Bulgaria;

Oraşul Băneasa are in componenta urmatoarele sate:

Băneasa – resedinta;

Negureni;

Făurei;

Tudor Vladimirescu.

a) – satul Baneasa, amplasat pe D.N. 3 – Ostrov – Constanta, la distanta de 6 Km spre vest de satul Negureni, 3 Km spre sud de satul Razoare, comuna Oltina, la 2 Km spre nord de satul Faurei, 9Km spre nord – vest de comuna Dobromir, la 11 Km spre est de comuna Lipnita si 3 Km la est de granita cu Bulgaria;

b) – satul Negureni, amplasat pe D.N. 3 – Ostrov – Constanta, la 6 km est de satul Baneasa, la 5 km spre sud de satul Viile – comuna Ion Corvin, la 7 km spre vest de comuna Ion Corvin, la 6 km spre nord de comuna Dobromir;

c) – satul Faurei, amplasat pe D.C.53 – Baneasa- Tudor Vladimirescu, la 2 km spre sud de satul Baneasa, la 7 km spre nord de satul Tudor Vladimirescu, la 8 km vest de comuna Dobromir si 3 km spre est de granita cu Bulgaria;

d) – satul Tudor Vladimirescu, amplasat la 1 km est de granita cu Bulgaria, 4 km spre nord cu granita Bulgariei, la 7 km spre sud de satul Faurei si 5 km spre vest de comuna Dobromir;

acces-rutier Acces rutier

acces-feroviar Acces feroviar

acces-aerian Acces aerian

acces-naval Acces naval